Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

 

 

A DRM Hungary Kft. (a továbbiakban: DRM Hungary Kft-Docushop.hu üzemeltetője) a www.docushop.hu weboldal üzemeltetője a web áruház üzemeltetése során a web áruházba látogatók és a web áruházban vásárlók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) ezúton tájékoztatja az Érintetteket a web áruházban általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Az Érintett a web áruház használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) az adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

 

1. Adatkezelés célja

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) adatkezelésének célja a web áruház látogatóinak azonosítása, a web áruházon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során; a megrendelések teljesítése, házhoz szállítása, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) a neki megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A webáruházban megjelenő szolgáltatások adatkezelése külön megállapodás alapján történik.

2. Adatkezelés jogalapja

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

Az Érintett a web áruház használatával és a megfelelő ("internetes bankkártyás fizetés") fizetési opció kiválasztásával hozzájárulását adja, hogy a következő személyes adatait, adatokat a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) átadja az internetes fizetés lebonyolítása céljából a PayPal mint adatkezelő számára: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, email cím. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és az Érintettek védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

3. A DRM Hungary Kft, mint adatkezelő adatai

Név: DRM Hungary Kft

Székhely és levelezési cím: 1174 Budapest, Kvasz András utca 14. 1/5.

Cégjegyzékszám: 01-09-996272

Bejegyző: Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24221540-2-42

Telefonszám: 06 (30) 582-863822, hétvégén és munkanapokon éjjel-nappal

Email cím: ugyfelszolgalat@drm-hungary.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-71226/2013

 

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

A nem regisztrált Érintett adatait, melyet a megrendelés során ad meg a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) részére, a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) a megrendelés teljesítését követő 5 munkanapon belül szintén törli a rendszeréből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a web áruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs adatok

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

Név,

Email cím,

Jelszó,

Számlázási cím,

Szállítási cím.

Technikai adatok: Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) fér hozzá.

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A web áruház html kódja a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője)-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a web áruház látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie: A web áruház látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) web áruházban minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a web áruház egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a web áruház egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az Érintett a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője)-től nem kap további értesítést.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

■ hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

■ hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

■ hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

■ hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A web áruházban használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) illetve a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

A megrendelések teljesítése, kiszállítása körében a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: DPD Futárszolgálat Kft.

Tevékenység: futárszolgálat

Telefonszám: +36 (1) 501-6200

Email: dpd@dpd.hu

Név: ShopRenter.hu Kft.

Tevékenység: tárhely szolgáltató

Telefonszám: 06-1/234-5011

Email: info@shoprenter.hu

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott email cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a web áruházban található saját fiókjában.

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: DRM Hungary Kft.

Székhely levelezési címe: 1174 Budapest, Kvasz András utca 14. 1/5

Telefonszám: 06 (70) 7037788, hétvégén és munkanapokon éjjel-nappal

Email cím: ugyfelszolgalat@drm-hungary.hu

 

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

2.Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Email címek felhasználása

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) email küldésére.

Az email címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

9. Hírlevél

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, emailben, a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia az email címét illetve a nevét, majd a "Leiratkozás" linkre kattintania. Ebben az esetben a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

10. Adatbiztonság

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

A DRM Hungary Kft-(Docushop.hu üzemeltetője) fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a web áruház használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2014. június 13. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és PDF formátumban letölthető innen:/custom/irattar/image/data/Adatkezelési Tájékoztató-DRM Hungary.pdf

A szolgáltató neve: DRM Hungary Kft
A szolgáltató székhelye: 1174 Budapest, Kvasz András utca 14. 1/5
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@drm-hungary.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-996272
A szolgáltató adószáma: 24221540-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Főváris Cégbiróság
A szolgáltató telefonszáma: +36-70-7037788
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-71226/2013
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu